Plan för småbarnsfostran och förskoleundervisning

Småbarnsfostran

Barndomen är en värdefull livsfas. Föräldrarna har den primära rätten och det primära ansvaret att uppfostra sina barn. Småbarnsfostran stöder fostringen i det egna hemmet.

Fostringsarbetet styrs av daghemmets eller familjedagvårdens plan för småbarnsfostran som finns synlig på vårdplatsen. I planen nämns också eventuella betoningsområden inom daghemmets verksamhet (t.ex. rörelse, främmande språk, miljöfrågor).

Förfaringssätten utvärderas och utvecklas kontinuerligt på dagvårdsplatsen. Föräldrarnas respons beträffande verksamheten hjälper personalen i utvecklingsarbetet. Responsen kan ges till personalen, daghemsföreståndaren, serviceområdets chef eller per e-mail till förvaltningen vid småbarnsfostran: varhaiskasvatus(a)turku.fi.

Förskoleundervisning

Den lagstadgade småbarnsfostran som ordnas av Åbo stad är riktad till alla barn under skolåldern som har ett år kvar tills deras läroplikt börjar.

Förskoleundervisningen är verksamhet som stöder barnets lärande, utveckling och växande. I förskole-undervisningen lär sig barnet via lek, upplevelser, aktiviteter och erfarenheter kunskap och färdigheter som också förbereder barnet inför skolan.