Planeringstävling för Salutorget

Åbo stad arrangerade en planeringstävling för Salutorget 4.2-8.5.2020. Det vinnande bidraget är Skärgårdens hjärta av arbetsgruppen Sigge-Valoa-Loci.

Bekanta dig med tävlingen, tävlingsbidragen, allmänhetens kommentarer och juryns bedömning i bedömningsprotokollet (på finska): Kauppatorin suunnittelukilpailun arvostelupöytäkirja (pdf, 28 Mt)

Information om planeringstävlingen

Målet för tävlingen var att utveckla Salutorget till ett stadsrum och en handelsplats som är stadsbildligt inspirerande och som möjliggör mångsidiga funktioner. Torget ska vara tillgängligt för olika slags användar- och åldersgrupper. Torgplanen skulle väva samman torgets nya element och presentera en enhetlig och övergripande visuell prägel.

Bland de tävlingsgrupper som anmälde sig inom den utsatta tiden och som fyllde lämplighetskriterierna gick fem arbetsgrupper vidare i tävlingen. Arbetsgrupperna valdes på basen av kompetens och tidigare arbetsreferenser.

Då tävlingstiden hade löpt ut publicerades tävlingsbidragen och allmänheten kunde kommentera dem. Tävlingsjuryn kunde utnyttja denna feedback i sin bedömning.

Efter att tävlingen avgjorts beslöt stadsstyrelsen 8.6.2020 att använda det vinnande förslaget som grund för fortsatt planering av torgytans övre delar.

Tävlingsprogram

Tävlingens tidsschema

  • Frågor senast 14.2.2020.
  • Frågorna besvaras 21.2.2020.
  • Anmälning till tävlingen senast 28.2.2020 kl. 12.
  • Grupperna väljs ut 9.3.2020.
  • Inlämning av tävlingsbidrag 8.5.2020.
  • Invånare har möjlighet att kommentera 13.-21.5.2020.
  • Resultaten publiceras 4.6.2020.