Polikliniken för ögonsjukdomar

Polikliniken för ögonsjukdomar erbjuder oftalmiatrisk primär-specialvård för åbobor i alla åldrar. Polikliniken är en remisspoliklinik dit alla läkare kan sända sina patienter. Dessutom kan skolhälsovårdarna remittera skolelever till lagstadgad synkontroll. Polikliniken har ingen natt- eller veckoslutsjour; denna sköts av ögonkliniken på ÅUCS.

På polikliniken för ögonsjukdomar sköts bl.a. personer med svag syn, småbarn som skelar, skolelever som behöver lagstadgad synkontroll, diabetiker, patienter i behov av mindre kirurgiska ingrepp, patienter från sjukhusavdelningarna som har fått ögonsymtom samt åldringar som bor på vårdhem.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Service kategorier: 

Lokaliteter

Polikliniken för ögonsjukdomar

patienter från Åbo, med remiss

Poliklinikbesöken är avgiftsbelagda. Om patienten insjuknar eller får förhinder, skall mottagningstiden annulleras senast den närmast föregående arbetsdagen före kl. 15.

För outnyttjad, icke-annullerad mottagningstid uppbärs en avgift.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala