Poliklinikerna och endoskopienheten

Poliklinikerna erbjuder patienter från Åbo undersökningar och vård utförda av specialläkare. Efter undersökningar och vård hos specialläkare återvänder patienten vanligtvis till den remitterande läkaren för vård.

 • Den geriatriska polikliniken är avsedd för de äldre invånare i Åbo som inte kan undersökas och vårdas via hemvården eller vid hälsostationen, men inte behöver intensiv jourvård. Vård på polikliniken fås alltid via kontakt med en yrkesutbildad person vid hälsostationen eller hemvården.
   
 • Vid polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar behandlar specialistläkare bland annat öron-, näs- och halssjukdomar samt pollenallergier, gör tonsill- och halsmandeloperationer och installerar ventilationsrör i örat.
   
 • Vid polikliniken för barn och unga behandlas alla patienter under 20 år som behöver vård för astma, allergier, diabetes, ätstörningar och andra somatiska sjukdomar, samt patienter under 18 år som behöver vård av en ungdomsgynekolog. Vid polikliniken finns även en ungdomspoliklinik.
   
 • På polikliniken för ögonsjukdomar vårdas personer med ögonsjukdomar som kräver ögonläkarbehandling. Dessutom utförs ögonbottenscreening av Åbobor med diabetes.
   
 • Vid polikliniken för invärtesmedicin undersöks och behandlas nästan alla inremedicinska sjukdomar, bland annat hjärtsjukdomar och sjukdomar i blodomloppsorganen, sjukdomar i tarmkanalen samt diabetes och sköldkörtelsjukdomar. Dessutom undersöks och vårdas patienter med minnesstörningar.
   
 • Vid gastroenterologiska polikliniken (tidigare Endoskopienheten) utförs bland annat magsäcks- och tjocktarmsendoskopi samt screening för tjocktarmscancer.
 • Poliklinikbesöken är avgiftsbelagda. För besök som inte avbokats uppbärs en straffavgift.