På den här sidan uppdaterar vi information om pop up-coronavaccinationsmottagningarna i Åbo. Vid pop up-tillfällen ges den första eller den andra vaccindosen. Vaccinationerna är kostnadsfria, och ges utan förhandsbokad tid om inte annat anges.

När du kommer till en pop up-mottagning:

 • Kom endast om du är helt fri från coronasymtom.
 • Ta med ditt FPA-kort och ett identitetsbevis med bild (FPA-kort räcker om du är yngre än 18 år).
 • Håll avstånd och ha god handhygien.
 • Använd munskydd.
 • Klä dig i en skjorta eller blus som är lätt att ta av.
 • Efter att du fått vaccinet rekommenderas det att du stannar kvar ca 15–30 minuter för uppfölning.
 • Skolelever: Be att vårdnadshavarna fyller i en samtyckesblankett.

(uppdaterad 13.10.2021)

Första coronavaccindosen utan förbokad tid till Satakuntavägen

Coronavaccinationsmottagningen ger den första vaccindosen till alla Åbobor, som vill ha vaccinet, alla vardagar samt några söndagar i september:

 • måndag–fredag kl. 8.45–15, vaccinationsmottagningen, Satakuntavägen 105

Den andra coronavaccindosen utan förbokad tid till Satakuntavägen från måndagen den 13 september

Coronavaccinationsmottagningen ger den andra vaccindosen till alla Åbobor, som vill ha vaccinet, alla vardagar.

 • måndag–fredag kl. 8.45–15, vaccinationsmottagningen, Satakuntavägen 105

Det är viktigt att själv först räkna ut att tiden mellan den första och den andra dosen är minst sex veckor. Vaccinet kan inte ges i mottagningen ifall intervallet är kortare än sex veckor. Var och en bör själv se till att intervallet blir det rätta.

Tredje vaccinationen ges till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och med ett kort intervall till per-soner som har fått andra vaccindosen för minst sex månader sedan:

Vaccindosen erbjuds som en del av vaccinationsserien för personer äldre än 12 år, som på grund av sjukdom eller vård har ett kraftigt nedsatt immunförsvar. Mera information: Tredje vaccinationen av personer med kraf-tigt nedsatt immunförsvar börjar i Åbo

Den tredje dosen kan ges då det gått minst två månader sedan den andra vaccindosen. Vid vaccinationerna används i första hand samma vaccin som gavs som andra dos (Moderna Spikevax eller BiontechPfizer Comirnaty).

Åbo ges den tredje coronavaccindos till sina kommuninvånare som har fått de tidigare doserna med högst sex veckors mellanrum. Den tredje dosen kan ges med ett kort intervall till personer som har fått andra vaccindosen för minst sex månader sedan. Mera information: Tredje coronavaccindosen ges till nya grupper i Åbo

Pop up-vaccinationsmottagning i Kråkkärrets hälsostation

Alla dagarna vaccineras Åbobor som är 12 år och äldre. Vid pop up-tillfällen ges den första och den andra vaccindosen. Vaccinationerna ges utan förhandsbokad tid.

Kråkkärrets hälsostation (adr. Nisse Kavos gata 3):

 • ti-to 19.–21.10 kl. 8.45–15
 • to-fre 4.–5.11 kl. 8.45–15
 • mon-ti 8.–9.11 kl. 8.45–15
 • ti-ons 16.–17.11 kl. 8.45–15

Könummer till vaccinationerna delas ut i samband med vaccintillfället. Förbered dig på att vänta utomhus på din tur.

Pop up-vaccination i Pansio hälsostation

Vid alla tillfäller vaccineras i första hand personer i åldern 12 år eller äldre som är bosatta i Pansio och Perno samt varvets arbetstagare.

I pop up-tillfällena ges den första och den andra vaccindosen. Den tredje vaccindosen ges till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och med ett kort intervall till personer som har fått andra vaccindosen för minst sex månader sedan. 

Vaccinationstillfällen ordnas i Pansio hälsostation (adr. Hyrköisvägen 26–28):

 • måndagar 11, 18 och 25 oktober kl. 12–16
 • tisdagar 12, 19 och 26 oktober kl. 12–16
 • söndag 24 oktober kl. 8.45–15.15
 • måndag 1 och tisdag 2 november kl. 12–16

Alla ovan listade vaccinationstillfällen är gratis, och ingen förhandsanmälan behövs. Till pop up-mottagningarna ges dock könummer. Var beredd på att vänta på din tur utomhus.

Coronavaccinationsmottagningen vaccinerar efter 2 november på Satakuntavägen 105.

Andra vaccindosen ges till gravida och deras partners i oktober

Gravida Åbobor och deras partners vaccineras på förhandsbokade tider

 • söndagen den 24 oktober i Tallbacka rådgivningsbyrå (adr. Luolavuorivägen 2).

Under vaccinhelgen går det att få den andra dosen coronavaccin. Till vaccineringen är även de rådgivningsbyråns klienter välkomna, som har fött barn inom de senaste tre månaderna. Också deras partners är välkomna till vaccinationen. Tidsbokning via eHälsoservicen.

Vaccinationstillfälle för första coronavaccindosen för skolelever, studerande, unga vuxna och gravida

Vi vaccinerar skolelever, studerande och unga vuxna i åldern 12–29 år och gravida bosatta i Åbo utan tidsbeställning:

 • Fredag 29.10. klo 12–15, Luostarivuoren koulu, Klostergatan 13
 • Tisdag 2.11. klo 10–15, Pansion koulu, Pernovägen 27

Vid vaccinationstillfällena vaccineras personer som får sin första vaccindos (BioNTech-Pfizers Comirnaty).

Allmänna anvisningar för alla som deltar i en pop up-vaccination

 • Du får antingen BioNTech-Pfizers Comirnaty eller Modernas Spikevax. Bägge är mRNA-vaccin. Du kan inte välja vaccin själv.
 • Vid pop up-tillfällen ges den första eller den andra vaccindosen.
 • Om du deltar i en pop up-vaccination, men har en tidsbokning till en annan mottagning, t.ex. på Satakuntavägen, vänligen avboka då tiden i eHälsoservicen eller per telefon till coronavaccinationsrådgivningen. Om du har anmält dig på sidan jagtarvaccinet.turku.fi, ska du gå in på sidan och annullera din anmälan. Genom att avboka vaccintider eller annullera anmälan undviker vi dubbla bokningar och flera tider blir tillgängliga att dela ut åt andra.  
 • Vacciner ges också till dem som arbetar i Åbo utan ett finskt personnummer.
 • Var inställd på att köa när du kommer till en pop up-mottagning.