Privata servicehus och vårdhem

Social- och hälsovårdssektorn i Åbo stad har ingått avtal om köpt service fram till den 30 april 2017 med nedannämnda privata servicehus och vårdhem.

Socialarbetare inom äldreomsorgen kan på vissa vårdmässiga grunder fatta ett beslut om serviceboende i ett privat servicehus. Serviceavgiften bestäms utifrån klientens inkomster. Serviceavgiften som uppbärs av klienterna är 85 procent av nettoinkomsterna.

Ett beslut om serviceboende bereds alltid av en socialarbetare inom äldreomsorgen och ifrågavarande klients bostadsområde.

Då en klient privat ansöker om vård svarar han eller hon själv för vårdavgifterna.

Privata servicehus och vårdhem

Nyckelord: