Psykologen i de finska skolorna

Eleven, föräldrarna eller skolan kan ta kontakt med psykologen, om man känner sig bekymrad över barnets utveckling, uppfostran, inlärning eller känsloliv. Psykologen i skolan utför psykologiska undersökningar tex för att utreda inlärningssvårigheter, beteendeproblem och koncentrationssvårigheter. Som psykologisk sakkunnig samarbetar psykologen i skolorna med bla - elevens föräldrar - skolans personal; klasslärare, speciallärare, skolkuratorn, hälsovårdaren - rådgivningsbyrån för uppfostrings- och familjefrågor, de psykiatriska poliklinikerna för barn och unga, specialrådgivningsbyrån för barn och unga samt barnskyddet.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk:
Finska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Aunelan koulu

Elever i årskurs 1-6

På onsdagar tel. 044 907 4669

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Cygnaeus skola

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 050 310 1620

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Haarlan koulu

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 050 432 3702

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon.tel 040 480 7389

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Hannunniitun koulu, Kohmon yksikkö

Elever i årskurs 1–6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 040 480 7389

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Hepokullan koulu

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 050 432 3177

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Ilpoisten koulu

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 040 614 9634

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Jäkärlän koulu

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 050 4323177

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Katariinan koulu

Elever i årskurs 1-9

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 044 907 5253

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon 044 907 5253

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 050 432 3700

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 050 432 3700

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Lausteen koulu

Elever i årskurs 1–6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 050 432 3175

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 040 721 7490

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand, tex per telefon 040 721 7490

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 040 721 7490

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 040 721 7490

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 044 907 4669

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 044 907 4669

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 044 907 4669

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Mikaelin koulu, Flex-enhet

Elever i årskurs 1–9

Tel. 040 673 9616, mer information i Wilma.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Mikaelin koulu, Koulukadun yksikkö

Elever i årskurs 1–9

Tel. 040 673 9616, mer information i Wilma.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Mikaelin koulu, Lyseo

Elever i årskurs 7-9

Tel. 040 673 9616, mer information i Wilma.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Tel. 040 673 9616, mer information i Wilma.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Nummenpakan koulu, Aura å

Elever i årskurs 7-9

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 050 432 3179

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand, tex per telefon 050 432 3179

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 050 432 3179

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Paattisten koulu

Elever i årskurs 1–6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 040 135 3675

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Pansion koulu

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 040 614 8553

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 044 907 4717

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand, tex per telefon.

Skolpsykologen Tarja Klami-Polojärvi
Tel. 044 9074 717

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Puropellon koulu

Elever i årskurs 7-9

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 040 626 1275

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Pääskyvuoren koulu

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 040 632 5760

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 040 135 3675

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 040 135 3675

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Rieskalähteen koulu

Elever i årskurs 7-9

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 050 432 3178

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

S:t Olofsskolan

Elever i årskurs 7-9

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand, tex per telefon 040 357 7823.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Sirkkala skola

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand, tex per telefon 040 357 7823.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Sirkkalabackens skola

Elever i årskurs 1-9

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand, tex per telefon 040 357 7823.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning
Servicespråk: 
Finska

Syvälahti allaktivitetshus

Skolpsykologens tjänster för elever i klasserna 1-9 i Syvälahden koulu

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 040 574 9034

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 050 432 3178

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Teräsrautelan koulu, Teräsrautela

Elever i årskurs 1–6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 050 432 3178

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Topeliuksen koulu

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 040 170 6462

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 040 642 9205

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 040 642 9205

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Psykologille kannattaa varata aika etukäteen puhelimitse p. 040 626 1275

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Serviceproducent: 

Turun Steiner-koulu

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Varissuon koulu

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 040 632 5760

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Vasaramäen koulu, Lindvägens enhet

Elever i årskurs 1–6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tel. 040 135 3706

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand, tel. 040 135 3706

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Vähä-Heikkilän koulu, Uittamo

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 044 907 4718

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 044 907 4718

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Wäinö Aaltosen koulu

Elever i årskurs 1-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 050 432 3702

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Yli-Maarian koulu, Moision yksikkö

Elever i årskurs 1–6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 040 683 0232

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand, tex per telefon. tel. 040 683 0232

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska