Publikationer

E-publikationer i Issuu-tjänsten

Tidningar

Åboposten

Åboposten hämtar stadens tjänster hem till dig. I tidningen behandlas och presenteras stadens aktuella ärenden och tjänster.

Åboposten utkommer fyra gånger om året. Tidningen är avgiftsfri och den delas ut till varje hushåll i Åbo samt till företag och inrättningar. Tidningen kan även avhämtas från Åboservicen (Puolalagatan 5) samt biblioteken, Turku Touring eller samservicekontoret Monitori som finns i köpcentret Skanssi.

Tidningens upplaga är cirka 121 400 exemplar.

Åbopostens tidtabell 2019

  • Nr 1:  14.2
  • Nr 2:  23.5
  • Nr 3:  22.8
  • Nr 4:  21.11

Om du inte får hem Åboposten, meddela viestinta(a)turku.fi.

Mer information: Katja Laiho
 

Mitt hem i Åbo

Mitt hem i Åbo är en tidning för nya invånare i Åbo stad som ges ut en gång i året. Tidningen välkomnar alla nya Åbobor till sin nya hemstad och fungerar som guide för stadens mångsidiga serviceutbud.

Mitt hem i Åbo postas i fem omgångar om året till alla nyinflyttade Åbobors hushåll. Tidningen finns även att hämta vid Åboservicen samt vid samservicekontoret Monitori i samband med köpcentret Skanssi.

Tidningens upplaga är 12 500 exemplar och har utkommit sedan år 2006.

Du kan även läsa det senaste numret av Mitt hem i Åbo på webben:

Mer information: Jaana Räsänen-Nauska

 

E-publikationer i Issuu-tjänsten