Publikationer

E-publikationer i Issuu-tjänsten

Tidningar

Åboposten

Åboposten hämtar stadens tjänster hem till dig. I tidningen behandlas och presenteras stadens aktuella ärenden och tjänster.

Åboposten utkommer fyra gånger om året. Tidningen är avgiftsfri och den delas ut till varje hushåll i Åbo samt till företag och inrättningar. Tidningen kan även avhämtas från Åboservicen (Puolalagatan 5) samt biblioteken, Turku Touring eller samservicekontoret Monitori som finns i köpcentret Skanssi.

Tidningens upplaga är cirka 129 000 exemplar.

Förändringar i Åbopostens 3/2020 evenemangskalender är möjliga. Kontrollera de senast uppdaterade uppgifterna på webben i Åbokalendern eller från evenemangsarrangörens webbsida.

Åbopostens tidtabell 2020

  • Nr 1:  13.2
  • Nr 2:  22.5
  • Nr 3:  20.8
  • Nr 4:  19.11

Kommer inte Åboposten hem till dig? Meddela Posti med denna webblankett.

Mer information: Katja Laiho
 

Mitt hem i Åbo

Mitt hem i Åbo är en tidning för nya invånare i Åbo stad som ges ut en gång i året. Tidningen välkomnar alla nya Åbobor till sin nya hemstad och fungerar som guide för stadens mångsidiga serviceutbud.

Mitt hem i Åbo postas i fem omgångar om året till alla nyinflyttade Åbobors hushåll. Tidningen finns även att hämta vid Åboservicen samt vid samservicekontoret Monitori i samband med köpcentret Skanssi.

Tidningens upplaga är 12 500 exemplar och har utkommit sedan år 2006.

Du kan även läsa det senaste numret av Mitt hem i Åbo på webben:

Mer information: Jaana Räsänen-Nauska

 

E-publikationer i Issuu-tjänsten