Publikationer

Tidningar

Åboposten

Åboposten hämtar stadens tjänster hem till dig. I tidningen behandlas och presenteras stadens aktuella ärenden och tjänster.

Åboposten utkommer fyra gånger om året. Tidningen är avgiftsfri och den delas ut till varje hushåll i Åbo samt till företag och inrättningar. Tidningen kan även avhämtas från Åboservicen (Puolalagatan 5) samt biblioteken, Salutorgets Monitori eller samservicekontoret Monitori som finns i köpcentret Skanssi.

Tidningens upplaga är cirka 130 000 exemplar.

Förändringar i Åbopostens 2/2021 evenemangskalender är möjliga! Kontrollera de senast uppdaterade uppgifterna på webben från evenemangsarrangörens webbsida.

Åbopostens tidtabell 2021

  • Nr 1:  11.2
  • Nr 2:  20.5
  • Nr 3:  19.8
  • Nr 4:  18.11

Kommer inte Åboposten hem till dig? Meddela Posti.

Mer information: Katja Laiho
 

Mitt hem i Åbo

Mitt hem i Åbo är en tidning för nya invånare i Åbo stad som ges ut en gång i året. Tidningen välkomnar alla nya Åbobor till sin nya hemstad och fungerar som guide för stadens mångsidiga serviceutbud.

Mitt hem i Åbo postas i fem omgångar om året till alla nyinflyttade Åbobors hushåll. Tidningen finns även att hämta vid Åboservicen samt vid samservicekontoret Monitori i samband med köpcentret Skanssi.

Tidningens upplaga är 12 500 exemplar och har utkommit sedan år 2006.

Du kan även läsa det senaste numret av Mitt hem i Åbo på webben:

Mer information: Jaana Räsänen-Nauska

 

E-publikationer i Issuu-tjänsten