Rådgivningsbyråns familjearbete

Kontaktuppgifter

Rådgivningsbyråns familjearbete erbjuder avgiftsfritt, förebyggande stöd för familjer i Åbo som väntar barn samt familjer med barn i rådgivnings- och skolåldern.

Familjehandledaren gör hembesök. Familjearbetet är en kortvarig stödtjänst som erbjuds i cirka 1–6 månader.

Hurdan hjälp erbjuder familjearbetet?

  • handledning och råd om barnuppfostran
  • stöd och hjälp för att familjen ska orka
  • hjälp med att skapa vardagsrutiner
  • stöd i utmanande livssituationer

Vilka situationer lämpar sig familjearbetet inte för?

  • för långvarig daglig skötsel av ett barn
  • för skötsel av ett akut insjuknat barn
  • enbart för städning eller butiksbesök
  • för att möjliggöra förälderns arbetande, distansarbete som utförs hemma, studier eller hobbyer
  • för att täcka behovet av personlig assistans

Kontakta hälsovårdaren vid din egen rådgivningsbyrå vardagar kl. 12–13.

Kontakta en familjehandledare på numret 040 4802247, måndag–onsdag och fredag kl. 8–10.