Rådgivningsbyråns familjestöd

Rådgivningsbyråns familjestöd erbjuder kortvarig, förebyggande handledning och stöd till familjer som behöver hjälp för att klara av vardagens utmaningar. Familjestödet är främst riktat till familjer med ett eller flera barn under 1 år. Stöd av en familjehandledare kan också fås under graviditetstiden.

Familjehandledaren besöker familjen i deras hem och överväger tillsammans med familjen olika lösningar på de utmaningar vardagen medför. Familjehandledaren ger råd om barnuppfostran, stöd om hur man värnar om parförhållandet och om andra krävande situationer i familjelivet. Familjehandledningen strävar efter att finna lösningar på olika problem för att familjen ska klara sig med hjälp av egna resurser.

Familjestöd kan fås på basis av en bedömning som görs av rådgivningsbyråns hälsovårdare. Familjestödet är avgiftsfritt. Familjehandledarna samarbetar med hälsovårdarna.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Service kategorier: 

Lokaliteter

Torghörnan

Till familjer med ett eller flera barn under 1 år, Gravida kvinnor.

Rådgivningsbyrån erbjuder kortvarig, förebyggande handledning och stöd till familjer som behöver hjälp med att klara av vardagens utmaningar. Familjestödet är främst riktat till familjer med ett eller flera barn under 1 år eller gravid mamma.

Telefon:

Telefon 040 480 2247

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Telefontid
mån - fre 08:30 - 10:00