Rehabilitering för frontveteraner

Ansökan om rehabilitering för frontveteraner kan inlämnas av de åbobor som innehar frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken. Rehabiliteringen för frontveteraner vill främja och upprätthålla klientens funktionsförmåga, så att denne på egen hand kan klara av de dagliga sysslorna så länge som möjligt.

Rehabiliteringen kan ges på anstalt, som dagvårdsservice, som öppenvårdsservice eller som fotvård. Fotvård beviljas dessutom tre gånger per år på ansökan som veteranen själv kan göra upp.

Ansökan om rehabilitering skall innehålla en rehabiliteringsremiss utfärdad av en läkare.

Veteranrådgivaren ger råd i rehabiliteringsfrågor och bereder besluten om rehabilitering.

Krigsinvaliderna och personer som hör till specialgrupperna (minröjare, tjänstgjort vid utbildningstrupperna eller i sjukvårdsuppgifter etc.) ansöker om rehabilitering hos Statskontoret.

Service kategorier: 

Lokaliteter

Veteranrådgivning

Rehabilitering för krigsveteraner i Åbo

Telefon:

040 358 6170

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor