Rehabilitering i hemmet

Rehabiliteringen i hemmet stöder den äldre kundens förmåga att klara sig där hemma. Verksamheten är avsedd för dem som inte behöver medicinsk vård men som har nytta av en fysisk, social och psykisk rehabilitering. Vår verksamhet baserar sig på kundens behov och vi har ett rehabiliterande arbetsgrepp. Till hemrehabiliteringsverksamheten hör ett utskrivnings- och rehabiliteringsteam, rehabiliterande dagverksamhet samt nattvård.

Besöksadress: 

Karviaiskatu 7C
20720 Åbo

Telefon:

Serviceförman 040 187 9249
kanslist 040 170 5780
02 330 000
E-post: 
pirkko.lamsa@turku.fi
sari.parjanen@turku.fi

Besöksadress: 

Stickelbärsgatan 7 C
20720 Åbo

Telefon:

Sjuksjötare 044 907 3259
Serviceförman 040 187 9249
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Sjuksötare
mån - fre 07:00 - 21:00

Besöksadress: 

Luolavuorivägen 2, hus 16
20810 20810

Telefon:

050 396 7204
Sjukskötare 040 547 9682
040 673 8216
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppettider
mån - fre 07:30 - 16:00

Speciella öppettider

Sjuksötare
mån - fre 07:30 - 15:00

Besöksadress: 

Karviaiskatu 7C
20720 ÅBO

Telefon:

Nattpatrullen 050 556 7453
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Speciella öppettider

mån - sön 21:00 - 07:00
Nyckelord: