Reklamställen

Det är förbjudet att sätta upp reklam eller anmälningar på stadens mark. Reklam kan sättas upp i enlighet med avtalet. Varje ärende och ersättning om reklam behandlas skilt. Staden har rätt att avlägsna olovliga reklam på utställarens bekostnad.

Service kategorier: