Rekryteringsenheten

Rekryteringsenheten är en del av koncernförvaltningens servicecentral för personalärenden vid Åbo stad. Rekryteringsenheten hjälper till om man vill söka arbete inom Åbo stad. Syftet med verksamheten är att sammanföra dem som söker arbete och dem som anställer personal. På Lediga arbetsplatser-sidan finns alla lediga platser samt ansökningslänkar för inlämnande av ansökan. Efter registrering kan inhopparna anmäla sig till vikariat och uppdatera sina uppgifter. Rekryteringsenheten använder det elektroniska rekryteringssystemet. Med hjälp av rekryteringssystemet blir verksamheten snabbare och effektivare, vilket samtidigt gör rekryteringen tryggare. Enheten bistår cheferna vid rekryteringen, dock så att enheternas chefer svarar för rekryteringarna i sin enhet. Vid behov kan du få hjälp i sökandet på vår tjänstenummer 02 262 6669 under tjänstetid. Du kan också via e-post rekrytointi@turku.fi lämna frågor eller be att vi kontaktar dig.

Service kategorier: