Reparations- och energiunderstöd år 2016

Understöd kan sökas för följande ändamål:

  1. Energiunderstöd för småhus (blankett ARA 36d)
  2. Reparationsunderstöd för bostadsaktiebolag (blankett ARA 36a)
  3. Reparation på sociala grunder av bostäder för åldringar och handikappade (blankett ARA 35 + ARA 35L)
  4. Reparation på sociala grunder av bostäder för frontveteraner och änkor till frontveteraner (blankett ARA 35 + ARA 35L)
  5. Byggande av hiss i befintliga flervåningshus eller avlägsnande av rörelsehinder (blankett ARA 36c)

Förutsättningar för att understöd ska beviljas:

– Bostadsbyggnaden eller bostaden ska användas som bostad året om.

– Åtgärderna får inte ha påbörjats förrän beslutet om understöd har fattats eller åtgärderna bedömts vara ändamålsenliga och godkänts, såvida inte den som beviljar understöd av särskilda skäl beslutar annorlunda.

Ansökningarna för reparations- och energiunderstöd ska lämnas in senast 24.3.2016

Ansökningar för understöd för byggande av hiss i befintliga flervåningshus kan fortlöpande lämnas in så länge som anslagen räcker.

Åbo stad beviljar också egna understöd för byggande av hiss i befintliga flervåningshus. Understödsbeloppet är 5000 €/hiss.

Ansökningar och närmare information om reparationsunderstöden:
reparationsrådgivaren, Puolalagatan 5, tfn 050 538 7071
må–to 9.00–15.30 och fr 9.00–15.00.

Ansökningsblanketter kan också skrivas ut via adressen: www.ara.fi