Runosbackens regionutvecklingsprojekt och byggandet av ett allaktivitetshus

Stadsfullmäktige har 14.10.2019 godkänt projektplanen för Runosbackens allaktivitetshus. I enlighet med beslutet främjas allaktivitetshuset så att projektet genomförs som samarbete mellan Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

Allaktivitetshuset placeras på Runosbackens skolas tomt på adressen Piparestigen 19. Skolverksamheten i skolan i Runosbacken slutade 2015 och lokalerna står numera tomma.

Det nya allaktivitetshuset kommer att innefatta ett daghem som upprätthålls av staden, en rådgivningsbyrå/familjecentral, biblioteks- och ungdomslokaler och Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets församlingslokaler. Att centralisera verksamheten till allaktivitetshuset frigör flera tomter på området som sedan kan säljas och till exempel utvecklas för bostadsbyggande.

Allaktivitetshuset genomförs som ett nybygge, och byggkostnaderna uppgår uppskattningsvis till cirka 18,8 miljoner euro. Projektets genomförandeplanering påbörjas 2020, och 2021–2022 har föreslagits som byggskede.

Det nästa steget i beredningen är att förbereda grundandet av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Bolaget bildas av staden och den kyrkliga samfälligheten och fungerar som projektets upphandlingsenhet och finansierar allaktivitetshuset. Frågor gällande val av allaktivitetshusets genomförare och entreprenadform beslutas vid en senare tidpunkt.

Parkeringslokaler i Runosbacken som förvaltas av staden

Rivningen av den gamla skolan och byggandet av allaktivitetshuset orsakar förändringar i områdets parkeringsmöjligheter. På kartan syns vilka av parkeringsområdena som förvaltas av staden som är i bruk.