Rutter

På Runsala kan du vandra längs olika rutter och bekanta dig med naturen och faunan, historiska monument, villor och andra sevärdheter. Bekanta dig med kartorna och välj ut de platser som intresserar dig mest.