Villor

Byggandet av sommarvillor inleddes genast efter att tomterna på Runsala började hyras ut år 1847. Inga originalritningar för de äldsta villorna finns bevarade, men de anses vara stadsarkitekten P.J. Gylichs verk. De äldsta villorna, såsom Villa Ekars, Villa Oskarsberg och Villa Minnet, är herrgårdsliknande tvåvåningshus i empirestil.

De flesta av sommarvillorna har en balkong eller veranda mot havssidan.  Med tanke på jordbruket var det nödvändigt att bygga fähus och förrådsbyggnader i anslutning till villorna. Inom kort började man även bygga bad- och lusthus på gårdarna. Den mest kända och betydande villaarkitekten som verkat på Runsala var svensken Georg Theodor Polichron Chiewitz.

Numera finns långt över hundra villor på Runsala. Villorna skyddades i samband med det första utkastet till delgeneralplanen för Runsala år 1990. Villorna klassificeras som skyddsobjekt även i Åbo stadsregions landskapsplan (2002).

                                                                         

 

Litteraturförteckning:
Soiri-Snellman (1985) Ruissalon huvilat.
Soiri-Snellman (1995) Huvilaelämää 1800-luvulla.

Villa Gustafsberg. Bild: Åbo museicentral/Sanna Kupila