Säkerhet

 

Åbo stad vill öka säkerhetskänsla och situationsmedvetenhet om säkerhet genom bättre metoder för informationshantering och dataanalytik samt via den effektivera myndighetssamarbete. I projektet söks även efter metoder för att kunna säkerställa och utveckla stadens cybersäkerhet.

För staden skapas ett system för lägesbilder beträffande säkerheten. Systemet erbjuder stadens, räddningsverkets och polisens ledning en insyn i stadens säkerhetssituation. Syftet är att förbättra situationsmedvetenhet vid störningssituationer samt förutse förändringar i säkerheten i staden.

Med hjälp av metoder inom dataanalys är det möjligt att göra observationer som med tanke på säkerheten är viktiga.

Säkerhet var ett av insatsområdena för spetsprojektet Smart and Wise Turku.

Ytterligare information:

Projektchef Jani Voutilainen