Åbo stads och FPA:s gemensamma kundserviceställe, Salutorgets Monitori, invigs på gatuplanet vid KOP - triangeln i juni 2020. Det nya samservicekontoret samlar flera utspridda tjänster, och de kommer nu vara allt mer tillgängliga. Hela kundtjänsten från FPA:s enhet på Eriksgatan flyttar över till Monitori.

Monitoris tjänster

 • Allmän rådgivning
 • Fölis servicekontor
 • Filharmoniska orkesterns och stadsteaterns biljettförsäljning
 • Infotori, rådgivning för invandrare på deras eget språk.
 • Turistinformation
 • En del av stadsmiljösektorns kundtjänst: parkering, boendeparkering, uthyrning av båtplatser
 • Försäljning och laddning av motionsarband
 • Servicehandledning för småbarnspedagogik
 • Servicehandledning för seniorer och barnfamiljer
 • Patient- och socialombudsmännen
 • Socialhandledare
 • Klienthandledning för sysselsättningstjänsterna
 • Ungdomstjänsternas kundservice
 • Digistöd
 • Kassatjänster
 • Stadens telefonväxel
 • FPA:s kundservice:
  - Servicehandledning i kundutrymmet och vägledning för FPA:s digitala tjänster på kunddatorer
  - Experttjänster med tidsbokning och könummersystem

- I den nya verksamhetsmodellen är kunden alltid i centrum. Enligt det unika konceptet för salutorgets Monitori vill vi samla flera centrala tjänster och deras rådgivning under samma tak, och således sparar kommuninvånarna både tid och energi, betonar Åbo stads utvecklingschef Sari Kinnunen.

- Åbo stad och FPA har fungerat tillsammans i Skansens Monitori redan under flera år, så det fanns en god samarbetsgrund för expandering av verksamheten till salutorgets serviceställe, fortsätter Kinnunen.

- Ur FPA:s perspektiv är det fint att vi får dela utrymmen med Åbo stad och vara enkelt anträffbara. Vi har många gemensamma kunder och alla gynnas av att vi serviceproducenter är under samma tak, berättar gruppchef Satu Osola från FPA.

Av Åbo stads tjänster är det bland annat Föli och parkeringstjänsterna, turistinformationen, stadens allmänna servicerådgivning och flerspråkiga rådgivningen för invandrare (Infotori) samt småbarnspedagogikens servicehandledning som kommer inkvarteras vid salutorgets Monitori.

Päivi Holm (t.v.) frågar om reservering av ungdomsutrymmen, kundrådgivare Ann-Mari Hammarberg vägleder.

Från välfärdssektorn flyttar servicehandledningen för seniorer, handledningen för socialtjänster samt servicehandledningen för främjande av välbefinnande och hälsa. Servicehandledningen för handikapptjänster och barnfamiljer samt servicehandledningen för familjerättsliga tjänster kommer att vara anträffbara under vissa dagar i veckan. Även socialombudsmannen och patientombudsmannen överförs till Monitori.

- Nuförtiden kommer cirka 70 procent av FPA-ansökningarna in elektroniskt. För kunden är det ett betydligt bättre alternativ, eftersom ansökningarna och bilagorna tas snabbare upp till behandling. Till exempel anmälningar om fortsatt arbetslöshet fås i elektronisk behandling genast och förmånerna kan betalas ut till kunderna betydligt snabbare. Nu kan vi tillsammans med Åbo stad hjälpa och vägleda kunderna i användningen av den elektroniska tjänsten, konstaterar Satu Osola.

Som ett nytt tillskott kommer man få allt mer omfattande digistöd gratis. I lokalerna finns det tjugo kunddatorer som kunderna kan använda självständigt eller med assistens av personalen för att sköta sina ärenden på nätet.

Tjänster gällande markanvändning, byggande, bygglov och planläggning stannar kvar på sina nuvarande ställen (Puolalagatan 5).

Då Monitori har öppnats kommer seniorernas servicetorg Poijus verksamhet att upphöra. Det nuvarande kontoret för kollektivtrafiken i hörnet av Auragatan och Eriksgatan kommer också att stängas då kontoret flyttar in till Monitori.

Lokalerna är tillgängliga

Nya Monitori kommer att erbjuda allt bättre och mångsidigare service, eftersom det kommer finnas fler personer i kundtjänsten och öppettiderna är längre. Monitoris kundtjänstpersonal hjälper förutom i personlig service också genom andra kanaler, till exempel per telefon eller via chatt.

Hela lokalen finns på ett och samma plan (f.d. klädbutiken Aleksi 13), som har delats in i skilda kund- och personalutrymmen. Lokalerna är tillgängliga och lättåtkomliga. KOP-triangeln ligger centralt alldeles intill salutorget, och det är enkelt att ta sig dit med olika färdmedel.

I nuläget uppskattas hela verksamhetsställets personalantal vara kring 50, varav stadens andel är cirka 35 personer.

- Servicekontoret är naturligtvis inte fulländat så fort det öppnats, utan vi önskar få rikligt med feedback så vi kan ytterligare utveckla Monitoris verksamhet, önskar Sari Kinnunen.

De gemensamma lokalerna ger serviceproducenterna möjlighet att ta lärdom av varandras tjänster och därigenom utveckla samarbetet. Detta gör det möjligt att utveckla organisationsöverskridande verksamhet i fortsättningen. En av styrkorna med de gemensamma lokalerna är det, att man har möjlighet att påverka kundens situation i förebyggande syfte.

Utöver salutorgets Monitori kommer den redan existerande Skansens Monitori att fortsätta sin verksamhet som tidigare. Även där finns FPA:s kundtjänst.

Text: Hannu Waher
Bild: Petteri Mäntysaari

Högre bild: Satu Mattila (t.h.) och Anta Diop får handledning i FPA:s digitala tjänster