Service för handikappade

För en handikappad person ordnas en servicehelhet på basis av en individuell serviceplan. Servicens syfte är att trygga den handikappade personens möjlighet att leva som en jämbördig medlem i samhället.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Service kategorier: 

Lokaliteter

Handikappservicens förvaltning

för dom som är i behov av service för handikappade

Telefon:

Telefon 050 559 9023

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Telefontiden
mån - fre 09:00 - 10:00

Salutorgets Monitori

För dom som är i behov av service för handikappade personer

I handikappservicens servicehandledning ges anvisningar om färdtjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och socialvårdslagen.

Betjänar onsdagar kl. 9-11 och 12-15.45

 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads hälsovårdväsendet

Öppettider

Servicetid
ons 09:00 - 11:00 och 12:00 - 15:45