Åbo finska arbetarinstitut

Medborgarinstitut

Åbo finska arbetarinstitut är en av Åbo stad ägd läroanstalt, som ordnar undervisning i fritt bildningsarbete inom Åbo stads region. Institutet är en politiskt och ideologiskt oberoende vuxenläroanstalt.

Åbo finska arbetarinstitut har ett brett och kvalitativt kursutbud. Årligen ordnas ca 850–900 kurser och föreläsningsserier.

De största ämnesgrupperna är språk, handarbetskonst, bildkonst samt dans och motion. Åbo finska arbetarinstitut erbjuder dessutom rikligt med undervisning i bl.a. datateknik, musik och i läroämnen med anknytning till natur, miljö och historia.

Ansvarsorganisation: 

City of Turku
Services språk:
Finska
Svenska
Engelska
Service kategorier: