Adoption

Adoption är en rättsakt: i och med bekräftandet av det får adoptionsbarnet rättsligen samma position i adopt-ionsfamiljen som det biologiska barnet och respektive bryts barnets rättsliga förhållande till sina föregående föräldrar och deras släktingar.

Adoption är oupplösligt. De som ansöker om adoption bör vara minst 25 år fyllda. Vid adoptioner inom familjen bör den ansökande vara minst 18 år fyllda. 

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Services språk:
Finska
Sidan: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

För dom som ansöker adoptivbarn och för dom som överväger överlämnande. Tidbokning till Familjerättsenheten vardagar kl. 9-10 tel. 02 262 5833

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettider
mån - fre 09:00 - 16:00