Aktuell detaljplan

Gällande detaljplaner

Detaljplan är en detaljerad plan över vad som ska byggas på området och vad marken ska användas till. Du hittar stadens alla gällande detaljplaner på Åbo Karttjänst. Du kan bekanta dig med enskilda gällande detaljplaner via plansökning.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor