Akutvård

Nödcentralen är första länken för den som behöver akutvård.

Man ska alltid ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Nödcentralen skickar ut polis, räddning, akutvård eller socialväsendets hjälp enligt behov.

Hos klienten bedömer akutvårdarna patientens hälsotillstånd och inleder akutvården om det behövs och fattar beslut om eventuell transport till en hälsovårdsenhet.

Klienten betalar akutvårdens självriskandel på 25 euro vid transport med ambulans till sjukhuset.

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Egentliga Finlands räddningsverk
Services språk:
Finska
Svenska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Kuninkoja brandstation

S:t Karins, Nådendal, Pargas, Reso, Åbo

Ring alltid nödnumret 112 vid brådskande, verkliga nödsituationer vid hot mot eller fara för liv, hälsa, egendom eller miljö, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Egentliga Finlands räddningsverk

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Pris

Självriskandel
25e

Kärsämäki brandstation

S:t Karins, Nädendal, Pargas, Reso, Åbo

Ring alltid nödnumret 112 vid brådskande, verkliga nödsituationer vid hot mot eller fara för liv, hälsa, egendom eller miljö, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Egentliga Finlands räddningsverk

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Pris

självriskandel
25e

Luolala brandstation

S:t Karins, Nådendal, Pargas, Reso, Åbo

Ring alltid nödnumret 112 vid brådskande, verkliga nödsituationer vid hot mot eller fara för liv, hälsa, egendom eller miljö, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Egentliga Finlands räddningsverk

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Pris

självriskandel
25e

Pargas brandstation

S:t Karins, Nädendal, Pargas, Reso, Åbo

Ring alltid nödnumret 112 vid brådskande, verkliga nödsituationer vid hot mot eller fara för liv, hälsa, egendom eller miljö, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Egentliga Finlands räddningsverk

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Pris

självriskandel
25e

S:t Karins brandstation

S:t Karins, Nädendal, Pargas, Reso, Åbo

Ring alltid nödnumret 112 vid brådskande, verkliga nödsituationer vid hot mot eller fara för liv, hälsa, egendom eller miljö, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Egentliga Finlands räddningsverk

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Pris

självriskandel
25e