Allmänna toaletter

wc

I Åbo finns fem allmänna toaletter.

Ansvarsorganisation: 

Stadsmiljösektorn
Services språk:
Finska
Svenska

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Stadsmiljösektorn
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Stadsmiljösektorn
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Stadsmiljösektorn
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Stadsmiljösektorn
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Stadsmiljösektorn
Servicespråk: 
Finska
Svenska