Ankkuri-verksamhet

I den landsomfattande Ankkuri-verksamheten arbetar både polisen och yrkesmänniskor från social- och hälsovården med under 18-åriga brottslingar och deras offer. I Ankkuri arbetar man också med dom som upplevt våld i närrelation. Ankkuri-verksamhetens uppgift är också att förebygga radikalisering.

Kundrelation i Ankkuri- teamet kräver inte brottsanmälning. Den som tar kontakt kan vara den unge själv, en förälder, skolan eller annan myndighet.

Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat