Anmälan enligt hälsoskyddslagen

Anmälan enligt hälsoskyddslagen gällande arbets- och samlingsutrymmen

Hälsoskyddslagens utgångspunkt är att förebygga hälsorisker. Anmälningsplikten gäller verksamhet, anläggningar eller lokaler, som ett flertal människor eller specialgrupper kommer i kontakt med, såsom barn eller åldringar samt verksamhet vars hygieniska omständigheter förutsätter fastställande av speciella förpliktelser.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad miljösektor

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad miljösektor