Ansökan om rökförbud för husbolag

Husbolag kan hos kommunens myndigheter ansöka om rökförbud för lägenheter eller för balkonger i anslutning till lägenheter. Ansökningarna adresseras till direktören för miljöhälsovården Olli Sjövall.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor
Service kategorier: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat