Användningstillstånd och uthyrning av gator och grönområden

Användningstillstånd och uthyrning av offentliga områden

Till alla utomhusevenemang behövs tillstånd av markägare eller tillstånd av arrendator som arrenderat mark av staden. Staden hyr också ut försäljningsställen och reklamplatser till offentliga områden.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Fastighetsaffärsverk