Assistenttjänster och hjälpmedel för elever inom grundläggande utbildning

Tolktjänster för elev inom grundläggande utbildning

Handikappad elev eller elev med behov av särskilt stöd har rätt att avgiftsfritt få de tolknings- och assistenttjänster, övriga undervisningstjänster och särskilda hjälpmedel vilka förutsätts för att eleven ska kunna delta i undervisningen. (Lag om grundläggande utbildning 31 §). Beslut gällande skolornas assistenttjänster avgörs årligen på basen av skolornas ansökan.

Målgrupp: 
Service kategorier: