Avfallshantering

JäteneuvontaJätteenkuljetus

Information om avfallshantering på Åbo stads webb-sidor:

Information om avfallshantering

Rådgivning:

Rådgivning ges av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab, Åbo regionens återvinningscentral och Åbo stads miljöskydd. Du kan kontakta rådgivningen i alla ärenden som gäller avfall.

  • Ytterligare information om avfallsrådgivningen
  • Avfallets ABC - sorteringsanvisningar utgiven av Sydvästra Finlands Avfallsservice

Ansvarsorganisation: 

City of Turku
Service kategorier: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat