Barnavård, Wisios Pysselparkering

Puuhapirtti

Wisio Pysselparkering erbjuder barnvårdstjänster för över 1-åriga barn. Pysselparken drivs av handledare för närvårdarstuderanden, lärare i spädbarnspedagogik och närvårdarstuderanden vid Åbo yrkesinstitut. Barnet kan vara i vård tre timmar. Du kan ta med eget mellanmål, tofflor och ombyteskläder och vid behov blöja. På Pysselparkeringen finns mångsidig sysselsättning för barn, såsom sagostunder, hantverk, teater och motion samt musik. I verksamheten beaktas kalenderårets helgdagar. I all verksamhet uppmärksammas hållbar utveckling och fostran till företagsamhet. Målsättningen är att ut-öka de studerandenas färdigheter att arbeta för miljöns och människornas välstånd.

Services språk:
Finska
Målgrupp: 
Service kategorier: