Barnkultur

Lastenkulttuuri

Fritidssektorn erbjuder många olika slag av kulturverksamhet för spädbarn, krabater och barn. Med barnkultur avses kultur som sakkunniga producerar för barn och tillsammans med barn. Med barnkultur avses också kultur som barnen själva skapar, som baserar sig på t.ex. lek. En viktig uppgift för barnkulturtjänsterna är att främja och stöda barnens egen kultur. Barnkulturen lever inom varje konstart.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad, fritidssektorn
Services språk:
Finska
Svenska
Engelska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Theatre Music Playschool is a shared activity for kids and grown-ups that's all about doing things together, play and singing, playing and listening to music.

Telefon:

byrå 044 907 2986

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Nuorisopalvelut / Seikkailupuisto

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunki / Nuorisopalvelut / Seikkailupuisto City Of Turku / Youth Services / Adventure Park
Servicespråk: 
Finska

Pris

vuxna gratis
2,5 € / lapsi

Åbo filharmoniska orkester erbjuder mångsidiga upplevelser för barn och unga. Närmare upp-gifter gällande barnkonserter, skolkonserter, juniorklubbar och övrigt finns på orkesterns webbsidor.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo filharmoniska orkester

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad
Servicespråk: 
Finska
Svenska
Engelska