Barnneurologiska enheten

På barnneurologiska enheten undersöker läkaren barnet och gör en neurologisk värdering.  Med föräldrarna diskuteras barnets utveckling och funktionsförmåga i vardagen. Efter diagnosen planeras fortsatta undersökningar och uppföljning. För att få en tid till mottagningen behövs en läkarremiss t.ex. från rådgivningsbyrån. Poliklinik avgift uppbärs på läkarmottagningen. Mottagningsbesöket är avgiftsfritt, om besöket är en del av en rehabiliteringsbehov bedömmande helhet (innehåller t.ex. terapeut undersökningar).

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Service kategorier: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Öppettider
mån - tors 08:00 - 16:00
fre 08:00 - 14:00