Barnneurologiska enheten

På barnneurologiska enheten undersöker läkaren barnet och gör en neurologisk värdering.  Med föräldrarna diskuteras barnets utveckling och funktionsförmåga i vardagen. Efter diagnosen planeras fortsatta undersökningar och uppföljning. För att få en tid till mottagningen behövs en läkarremiss t.ex. från rådgivningsbyrån.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Service kategorier: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Öppettider

Öppettider
mån - tors 08:00 - 16:00
fre 08:00 - 14:00