Barnrådgivningsbyrå

Hela familjen är välkommen till barnrådgivningsbyrån. Barnrådgivningsbyrån är avsedd för alla barnfamiljer efter att barnet fyllt två veckor och fram tills barnet börjar i skolan. Verksamhetens mål är att trygga barnets möjlighet att få en god uppväxt och utveckling samt en god hälsa. Föräldrarnas exempel, beteende och val har stor betydelse för ett barn som växer och utvecklas. Rådgivningsbyrån vill hjälpa familjen att förstå vikten av sunda vanor för barnet redan från början samt hjälpa och stöda familjen att göra rätt val för att anamma sunda levnadsvanor. Rådgivningsbyråns familjestöd Rådgivningsbyråns familjestöd erbjuder kortvarig, förebyggande handledning och stöd till familjer som behöver hjälp för att klara av vardagens utmaningar.

Ansvarsorganisation: 

Welfare Division of the City of Turku
Service kategorier: 

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

-

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

-

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

-

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

-

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

-

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

-

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala

-

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala

Svenska rådgivningen

Svenskspråkiga och tvåspråkiga familjer

-

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

-

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

-

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

-

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

-

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala