Barnskydd inom öppenvård

Stödåtgärder inom barnskyddet kan behövas till exempel när:

  • det förekommer brister eller oförmåga att se till barnets intressen och behovet av eget stöd
  • barnet har utsatts för vanvård
  • en förälder eller ett barn har svåra missbruksproblem
  • en förälder inte förbinder sig till nödvändig vård av sig själv eller ett barn
  • barnet har begått upprepade eller allvarliga brott eller misstänks för detta
  • en förälder lider av allvarlig psykisk ohälsa eller utbrändhet.

Barn och deras familjer stöds i första hand så, att barnen kan växa upp och utvecklas i det egna hemmet. Problemsituationer utreds tillsammans med barnet och familjen och man försöker hitta lösningar som är i barnets intresse.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Services språk:
Finska
Svenska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Barnskydd inom öppenvården, norra området

Postnummer: 20300, 20380, 20400, 20460, 20500, 20540, 20610, 21330, 21340

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00

Barnskydd inom öppenvården, södra området

Postnummer: 20520, 20700, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20800, 20810, 20880, 20900, 20960

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00

Barnskydd inom öppenvården, västra området

Postnummer: 20100, 20200, 20210, 20240, 20250, 20320, 20360

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat
Servicespråk: 
Finska

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 09:00 - 16:00

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppettider
Öppen 24/7