Barnskydd inom vård utom hemmet

De olika alternativen för utplacering är:

  • familjevård
  • välfärdssektorns egna barnskyddsanstalter
  • yrkesmässigt familjehem
  • privat eller statligt barnskyddsanstalt

Under den tid barnet är utplacerat har barnet rätt att hålla kontakt med sin familj och andra närstående personer. Föräldrarna har rätt att ta del i de diskussioner som gäller barnet. Placeringsbehovet bedöms regelbundet.

Åbo stads välfärdssektorns enhet för placeringar utom hemmet, ordnar centraliserat platser utom hemmet för alla de barn från Åbo för vilka ett placeringsbehov föreligger.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor
Services språk:
Finska
Service kategorier: