Båtliv och båtplatser

Åbo stad har båtplatser i småbåtshamnarna i Färjstranden, Uittamo och Runsala samt i Aura å. Båtsäsongen börjar den 1 maj eller när pålnings- och reparationsarbetet är färdigt. I Färjstranden finns vinterförvaringplatser för båtar som kan hyras mellan den 1 september och den 31 maj. I dag finns det i Åbo två sjösättningsramper, en i Runsala och en i Korpolaisbacken på Kölgatan. Sjösättningsrampen på Kölgatan tas ur bruk under 2015. Sjösättningsrampen i ändan av Hevoskarivägen i Runsala blev färdig den 5 september 2014. Från sjösättningsrampen kan man sjösätta båtar med båtvagnar som backas längs rampen i vattnet. Sjösättningsrampens beläggning består av betong och asfalt. Sjösättningsrampen kan användas avgiftsfritt av var och en.

Lokaliteter

Information och förfrågningar: Åboservicen, Fastighetsaffärsverkets kundservice:

tel. 02 2624565 kiinteistoliikelaitos@turku.fi

Lisätietoa venepaikoita ja varaamisesta

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat