Beach volley plan

Beach volley -kentät

Beach volley planerna är mjuka sandplaner.

Flest av beach volley planer är avgiftsfria motionsplatser utan för idrottsparkens volley planer (4 euro per timme). Till vissa av planerna kan man boka fasta turer. De delas ut på våren, men man kan boka den även mitt i säsongen. Enstaka turer kan ansökas året runt. Enstaka turer kan bokas genom att registrera sig på Timmi- bokningskalendern. Om du ska arrangera ett evenemang, ska du lämna in en ansöknings blankett två månader före. Turer kan bokas av myndiga personer.

En del av planerna kan användas fritt. Dessutom alla beach volley planer är i fri användning, om de inte är reserverade.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen
Service kategorier: 

Lokaliteter

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbp stads indrottscentralen

Pris

För alla
Gratis

Föreningar och fritidsklubbar kan ansöka fasta turer till beach volley plan genom att skicka in ansökan till Idrottscentralens kundservice. Den som bokar enstaka tur ska registrera sig i Timmi.  Enstaka turer kan bokas 14 dagar i förväg i Timmi bokningskalendern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

For all
Gratis

Föreningar och fritidsklubbar kan ansöka fasta turer till beach volley plan genom att skicka in ansökan till Idrottscentralens kundservice.Den som bokar enstaka tur ska registrera sig i Timmi. Enstaka turer kan bokas 14 dagar i förväg i Timmi bokningskalendern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

For all
Gratis

Föreningar och fritidsklubbar kan ansöka fasta turer till beach volley plan genom att skicka in ansökan till Idrottscentralens kundservice.Den som bokar enstaka tur ska registrera sig i Timmi. Enstaka turer kan bokas 14 dagar i förväg i Timmi bokningskalendern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis

Föreningar och fritidsklubbar kan ansöka fasta turer till beach volley plan genom att skicka in ansökan till Idrottscentralens kundservice.Den som bokar enstaka tur ska registrera sig i Timmi. Enstaka turer kan bokas 14 dagar i förväg i Timmi bokningskalendern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

For all
Gratis

Föreningar och fritidsklubbar kan ansöka fasta turer till beach volley plan genom att skicka in ansökan till Idrottscentralens kundservice.Den som bokar enstaka tur ska registrera sig i Timmi. Enstaka turer kan bokas 14 dagar i förväg i Timmi bokningskalendern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

For all
Gratis

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis

Föreningar och fritidsklubbar kan ansöka fasta turer till beach volley plan genom att skicka in ansökan till Idrottscentralens kundservice.Den som bokar enstaka tur ska registrera sig i Timmi. Enstaka turer kan bokas 14 dagar i förväg i Timmi bokningskalendern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

For all
Gratis

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis

Föreningar och fritidsklubbar kan ansöka fasta turer till beach volley plan genom att skicka in ansökan till Idrottscentralens kundservice.Den som bokar enstaka tur ska registrera sig i Timmi. Enstaka turer kan bokas 14 dagar i förväg i Timmi bokningskalendern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis

Planen är i fri användning och kan inte reserveras.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

For all
Gratis

Saaronniemen beach volley -kentät ovat vapaassa käytössä eikä niille voi varata vuoroja.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun Kiinteistöliikelaitos

Pris

För alla
Gratis

Föreningar och fritidsklubbar kan ansöka fasta turer till beach volley plan genom att skicka in ansökan till Idrottscentralens kundservice.Den som bokar enstaka tur ska registrera sig i Timmi. Enstaka turer kan bokas 14 dagar i förväg i Timmi bokningskalendern.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentralen

Pris

För alla
Gratis