Bestyrkande av köp

Fastighetsköp ska ingås skriftligen. Köpvittnet ska vara närvarande vid fastighetens överlåtelse då bekräftelse undertecknas. (Överlåtelsen kan vara t.ex. köp, byte eller gåva). Utan bestyrkande av köp är överlåtelsen ogiltig och köparen kan inte få lagfart på fastigheten.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Fastighetsaffärsverk