Bidrag för enskilda vägar

Åbo stad beviljar årligen ombyggnads- och underhållsbidrag till organiserade väglag som hör till Åbo administrativ område. Åbo Fastighetsaffärsverk förbereder bidragsärendena och direktionen gör bidragsbesluten.

Ansvarsorganisation: 

Åbo Fastighetsaffärsverk
Service kategorier: