Bobollsplaner

I Kuppis kan man spela boboll på bobollsstadion och på stenaskaplan. Dessutom finns det runt om i Åbo sandplan, där man kan spela också boboll. En del av planen går att boka.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral
Service kategorier: 

Lokaliteter

Sandkonstgräsplan.

Enstaka turer går att boka via Timmi. Fasta turer kan sökas på vårarna.

Storlek: 48x113,5 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral

Pris

Gratis
25 € / h
78 € / h

Går att boka via Timmi.- bokningskalender. Omklädningsrum på plan.

Storlek: 60x100 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus

Pris

Gratis
9 € / h
34 € / h

Fri för bokning genom Timmi – bokningskalender.  Omklädningsrum finns på planen.

Storlek: 60x100 m 

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral

Pris

Avgiftsgrupp 1 (under 20-åriga åbobors motionsturer)
Gratis
Avgiftsgrupp 2 (övriga motionsturer)
9 € / h
Avgiftsgrupp 3 (andra än motionsevenemang)
34 € / h