Boende och service i hemmet för handikappade

Gravt handikappade och utvecklingsstörda kan få hjälp med att bo och klara sig hemma. Service som är förknippad med boende kan vara assitans i den dagliga livsföringen, såsom att röra sig, att klä på sig, hygien, matlagning, städning samt vid behov övrig service. Service och stöd kan ordnas i klientens eget hem eller att denne bor i servicehus, bostad för utvecklingshämmade eller gruppboende.

Lokaliteter

Kotiranta

För åldrande utvecklingsstörda i behov av dygnet runt vård.

+358406748048

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Kurjenkallio boende (kansli)

Stött boende för utvecklingsstörda

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Portsan kehräkoti - gruppboende för utvecklingsstörda

För åldrande utvecklingsstörda i behov av dygnet runt vård.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ruusukuja enhet för serviceboende

För svårt handikappade och gravt utveckligsstörda i stort behov av vård

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Tervahovi boende

Stött boende för utvecklingsstörda

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat