Brandmuseet

Brandmuseet Källaren i anslutning till Åbo centralbrandstation handlar om räddningsväsendets historia, från slutet av 1800-talet fram till idag.

Du kan bekanta dig med räddningsverkets brandmuseum på särskilt överenskomna tider. Museet är öppet för grupper vid förhandsbokning och det är gratis inträde.

Kontakt om besök på brandmuseet pelastuslaitos.koulutus@turku.fi eller tfn 02 263 3111

 

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands räddningsverk
Services språk:
Finska
Svenska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Telefon:

växel 02 263 311

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands räddningsverk
Servicespråk: 
Finska
Svenska