Brandstationer

Man kan komma och bekanta sig med Egentliga Finlands räddningsverks brandstationer på en överenskommen tidpunkt. Besöken är avsedda för grupper och under dem bekantar man sig med både brandbilar och personalens arbete. Besök på vissa stationer kan kombineras med ett besök vid enheten för akutsjukvård, så att man även får bekanta sig med akutvårdarens arbete och ambulansen. Besöket vara ungefär 30–45 minuter.

Man kan även hälsa på de dagar när brandstationen håller öppet hus. Vi meddelar om dessa dagar t.ex. på våra kanaler i social media.

  • Du hittar oss på Twitter och Instagram på @vspelastus

Egentliga Finlands räddningsverk ansvarar för räddningsverksamheten i 27 kommuner, som har nio brandstationer med beredskap dygnet runt och tre brandstationer med beredskap åtta timmar i dygnet.

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands räddningsverk
Services språk:
Finska
Svenska
Service kategorier: 

Lokaliteter

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Servicespråk: 
Finska

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Servicespråk: 
Finska

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Öppettider

Öppet
mån - fre 08:00 - 16:00

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Servicespråk: 
Finska

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Öppettider

Öppet
mån - fre 08:30 - 15:00

Fax:

telefax 02 633 1455

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Öppettider

Öppet
mån - fre 08:30 - 15:00

Fax:

telefax 02 633 1506

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Fax:

telefax 02 633 1605

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Öppettider

Öppet
mån - fre 08:30 - 15:30

Fax:

telefax 02 2633 1493

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Öppettider

Öppet
mån - tors 08:00 - 15:30
fre 08:00 - 14:00

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Öppettider

Öppet
mån - fre 08:30 - 15:30

Fax:

telefax 02 633 1559

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppet
mån - fre 08:00 - 15:00

Fax:

telefax 02 633 1572

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Fax:

telefax 02 633 1162

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppet
mån - tors 07:30 - 15:30
fre 07:30 - 15:00