Brandsyn

Till brandsynerna hör en allmän brandsyn och en särskild brandsyn, efterbesiktning, extra brandsyn och brandsyn på eget initiativ.

Syftet med tillsynsarbetet är att förbättra byggnadernas brand- och evakueringssäkerhet, kommunicera om säkerhetsfrågor och till exempel stöda kommunernas byggnadstillsyn. Tillsynsarbetet styrs av tillsynsplanen utifrån vilken brandinspektörerna kontaktar de platser som ska besiktas för att komma överens om utförandet av en brandsyn. Ett protokoll görs upp.  

Brandinspektören i det egna området eller den betjänande brandinspektören ger råd och handledning i brandsäkerhetsfrågor. Brandinspektören besvarar frågor även på Facebook.

Den betjänande brandinspektören betjänar vardagar kl. 9–15.

tel. 050 433 0260 eller pelastuslaitos.palotarkastaja@turku.fi

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands räddningsverk
Services språk:
Finska
Svenska

Lokaliteter

Åbo centralbrandstation

Aura, S:t Karins, Kimitoön, Koskis, Gustavs, Letala, Lundo, Loimaa, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nädendal, Nousis, Oripää, Pemar, Pargas, Pyhäranta, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Somero, Tövsala, Åbo, Nystad, Vemo

Telefon:

växel 02 263 3111

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands räddningsverk
Servicespråk: 
Finska
Svenska