Brinkala galleri

Brinkala galleri vid det historiska Gamla Stortorget lämpar sig såväl för samarbetsprojekt som för enskilda konstutställningar. Till tyngdpunkterna hör projekt med anknytning till Åbo och stadens historia, samt stadens museisamlingar. För verksamheten svarar Åbo museicentral/Åbo stads museitjänster.

Service kategorier: