Bulleranmälan

Syftet med bullerförebyggande åtgärder är att säkra en sund och angenäm livsmiljö, där buller utgör minsta möjliga skada. Olika slag av verksamhet, såsom byggnadsarbete och stora utomhuskonserter kan orsaka buller som stör invånare i närområdet eller orsakar olägenheter i arbetet. Tillfällig verksamhet som medför särskilt störande buller ska alltid meddelas enligt 118 § i miljöskyddslagen (524/2014) till kommunens miljöskyddsmyndighet.

Ytterligare information: Så här gör du bulleranmälan

 

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus
Service kategorier: 

Lokaliteter

Tietoa ympäristöluvista ja valvonnasta löydätwww.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistoluvat-ja-valvonta/...

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat