Byggnadsservitut

Till förmån för en fastighet kan ett varaktigt servitut stiftas för en byggnad som är beläget på en annan fastighets område, bl. a. till användning som befolkningsskydd eller bilplatser eller till för att få konstruktionerna att sträcka sig över en annan fastighets område.

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads miljösektor

Lokaliteter

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus